• Lipa parketi
  • Lipa parquete
  • Lipa Parkett
  • Lipa parquet
  • Lipa parqueté

FSC certifikat

FSC® certifikat br. C012086FSC (Forest Stewardship Council) akreditirana certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Cilj FSC certifikata je promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima poštivanjem općepriznatih standarda. Osnovni cilj izdavanja FSC certifikata je osiguravanje održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati, makar platili i više, proizvode koji potiču iz šuma kojima se potrajno gospodari na održiv način, nego proizvode čije porijeklo nije dokazano.

Certificiranjem lanca prerade drva, proizvodi hrvatske drvne industrije postaju i svjetski konkurentni, pa FSC certifikat postaje svojevrsna putovnica drvnim proizvodima za pristup međunarodnim tržištima. Pilana Lipa posjeduje FSC certifikat kojim garantira kupcima da proizvodnja i prerada imaju vezu sa FSC načelima, odnosno brigom kako je drvo došlo iz šuma kojima se gospodari na održivi način.

U svijetu je prema FSC sustavu certificirano oko 30 milijuna hektara šuma, a u hrvatskoj se procijenjuje kako je certificirano oko dva milijuna hektara šuma, što je, ako uzmemo u obzir veličinu zemlje, izuzetno puno.

Pregled FSC certifikata:

Pilana Lipa - FSC - Chain of Custody Certification